Xornada Técnica en el Centro ISSGA de A Coruña

Equipos de traballo. RD 1215/1997

PROGRAMA

09,00 - 09,30 Recepción e entrega de documentación

09,30 - 09,45 Presentación

Adela Quinza-Torroja García. Directora do Instituto Galego de Seguridade é Saúde Laboral - ISSGA

Miguel Ángel Tarín Remohí. Director do Instituto Valenciano de Seguridade e Saúde no Traballo - INVASSAT

09,45 - 10,30 As comprobacións dos equipos de traballo: R.D. 1215/1997- Artigo 4º
José Vicente Ródenas Enrique
Xefe de Servizo de Control da Prevención do Centro Territorial do INVASSAT de Castelló

10,30 - 11,15 O risco eléctrico nos equipos de traballo
Juan Carlos Castellanos Alba.
Xefe de Sección de Promoción e Desenvolvemento da Prevención dos Servizos Centrais do INVASSAT.

11,15 -11,45 Pausa

11,45 - 12,30 O risco de explosión nos equipos de traballo
Juan Carlos Castellanos Alba.
Xefe de Sección de Promoción e Desenvolvemento da Prevención dos Servizos Centrais do INVASSAT.

12,30 - 13,15 A utilización de equipos de traballo móbiles
José Vicente Ródenas Enrique.
Xefe de Servizo de Control da Prevención do Centro Territorial do INVASSAT de Castelló