ISSGA A Coruña. Jornada técnica "O xénero na prevención de riscos laborais. Riscos e efectos das condicións de traballo na maternidade

El ISSGA desarrolló la Jornada técnica "O xénero na prevención de riscos laborais. Riscos e efectos das condicións de traballo na maternidade" en su centro de A Coruña el 29 de setiembre de 2011, con asistencia de 130 expert@s en prevención de riesgos.

El programa fue:
- Presentación: José Rega Piñeiro. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA e presidente da Comisión permanente para a integración da igualdade nas políticas de PRL (CI).

 - PRL dende a perspectiva de xénero: marco normativo. Algúns datos estatísticos.
Relatora: Nieves Lorenzo Espeso. Xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro do ISSGA da Coruña e vogal da CI.

- A perspectiva de xénero na Estratexia PRL Galicia, 2011-2014 e no Plan ISSGA 2011. Avance dalgúns indicadores.
Myriam Garabito Cociña. Xefa de Sección de Analíses Clínicos do Centro do ISSGA de Lugo e vogal da CI.

 - Plans de igualdade nas empresas.
Relatora: Mª Elisa Fernández Pampillón. Xefa do Servizo da Unidade Administrativa de Igualdade. Secretaria Xeral. Consellería de Traballo e Benestar e vogal da CI.

-Directrices para a avaliación de riscos e a proteción da maternidade no traballo.
Relatora:Dolores Solé Gómez. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo Barcelona. INSHT

-Mesa redonda: Integración das políticas de igualdade en PRL.
Moderadora: Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA.
Mª Jesús Copa Arias. Xefa de Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía do ISSGA e secretaria da CI.
Mar López Fariña. Vogal da CI por UGT de Galicia.
Susana Martínez Sande. Vogal da CI polo SN de CC.OO.
Paula González Grueiro. Vogal da CI pola CIG.
Representante. Vogal da CI pola CEG.

Las ponencias de esta Jornada se pueden ver en la web del ISSGA

EU-OSHA pone en marcha un proyecto modelo para facilitar el análisis de riesgos en las pequeñas empresas de EuropaEl proyecto OIRA, (Online interactive Risk Assessment ) herramienta interactiva de análisis de riesgos en línea, constituye la primera iniciativa comunitaria destinada a facilitar el análisis de riesgos en el lugar de trabajo. Desarrollada por EU-OSHA, esta innovadora herramienta ayudará a 20 millones de microempresas y pequeñas empresas europeas a mejorar la seguridad y salud de sus trabajadores analizando los riesgos a través de una aplicación web gratuita y fácil de utilizar.

http://www.oiraproject.eu/about

ECHA publishes the analysis of substances that were not registered by the first deadline despite the reported intentions

Some 1500 substances, identified to be registered according to a survey carried out in April 2010, were not registered by the first registration deadline. The Directors' Contact Group (DCG) agreed to conduct an analysis of the reasons, and ECHA publishes the results today.
DCG carried out a survey in spring 2010 to focus the estimates of substances intended to be registered by the first registration deadline. The list was assembled from different sources. After the deadline, ECHA reported a gap of about 1500 substances, which represented 30% of all the intentions. Mandated by the DCG, ECHA has analysed the discrepancy between the intended and the realised registrations of phase-in substances.
ECHA will now publish the list of those substances that were identified to be registered by the first registration deadline but have not been registered yet. The coordinated efforts of ECHA, industry associations and Member State Competent Authorities have to date produced information for over 1200 substances and the explanations are given in the list. ECHA was unable to trace the reason for non-registration for the remainder of the substances due to lack of feedback.
The list will not be updated. Therefore, downstream users interested in the status of their substance(s) should first check the list of registered substances, which is updated regularly. Only following this check, should they look for a potential explanation for non-registration in the list published today.

Further Information

List of substances intended to be registered but were not by 1 December 2010
http://echa.europa.eu/chem_data/list_registration_2010_en.asp
List of registered substances
 http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx

Máis de cen técnicos asisten a unha xornada sobre a retirada dos produtos con amianto organizada polo ISSGA na coruña


§        Na actualidade na provincia da Coruña están rexistradas no RERA 156 empresas (260 en toda Galicia), autorizadas para o desenvolvemento de labores de desamiantadoA Coruña, 23 de setembro de 2011.- Máis dun centenar de técnicos afectados en traballos de desamiantado asistiron hoxe a unha xornada sobre a retirada dos produtos con amianto, organizada polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) na súa sede da Coruña.


A xornada técnica sobre "Amianto: rexistro RERA e plans de traballo" desenvolveu temas concretos e prácticos sobre os procedementos que deben aplicarse nas operacións de desamiantado polas empresas especializadas nestas tarefas. Especialmente tratáronse os temas relativos ao rexistro no RERA (Rexistro de empresas con risco de amianto) e ao contido e desenvolvemento dos plans de traballo específicos que deben realizar as empresas especializadas en retirada de produtos con amianto.

Na actualidade na provincia da Coruña están rexistradas no RERA 156 empresas (260 en toda Galicia), en situación de actividade normal, que son as empresas autorizadas para este tipo de actividade, sempre que presenten e obteñan a aprobación do correspondente plan de traballo.

O amianto, que foi un importante problema para a saúde dos traballadores que o manipulaban, está na actualidade sometido a fortes restricións, xa que estando prohibida a súa comercialización en calquera forma en España (como en toda a UE), só caben operacións de retirada de produtos que o conteñan, que na actualidade se centra en fibrocemento ou illantes térmicos. Estas operacións están sometidas a rigorosos procedementos de autorización e control.

Por parte do ISSGA, todos os anos se desenvolven nos seus centros xornadas técnicas para a formación e actualización das empresas e técnicos afectados en traballos de desamiantado e mantense na súa web ‘www.issga.es’ completa información actualizada de riscos, procedementos de traballo e mecanismos de xestión, dentro da súa programación. En 2010 celebráronse 25 xornadas destas características.

O ISSGA, organismo competente en Galicia, realiza tamén campañas de seguimento sectoriais como as realizadas en empresas transportistas, xestoras de residuos, de construción ou concellos, entre outras, así como campañas informativas dirixidas aos administradores de fincas.

Survey on the impact of the REACH Regulation on the innovativeness of the EU chemical industry.

The European Commission is carrying out an extensive review of the REACH Regulation that will report on the first lessons learnt from the implementation of REACH.

The Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES) has been commissioned by the European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry to conduct a study on the impact of the REACH Regulation on the innovativeness of the EU chemical industry.

The study includes an online survey of businesses across the European Union to receive feedback on key issues related to the implementation of the REACH Regulation. It is available in 22 EU languages.

http://www.cses.co.uk/reach_innovation_survey/

Environmental Health Criteria (EHC) Monographs (WHO - OMS)

EHC publications are monographs designed for scientists and administrators responsible for the establishment of safety standards and regulations. This series issued by the International Programme on Chemical Safety (IPCS), provides basic scientific risk evaluation of a wide range of chemicals and groups of chemicals.  
   
EHC monographs are based on a comprehensive search of  available original publications, scientific literature and reviews and examine: the physical and chemical properties and  analytical methods; sources of environmental and industrial exposure and environmental transport, chemobiokinetics and
metabolism including absorption, distribution, transformation  and elimination; short and long term effects on animals (carcinogenicity, mutagenicity, and teratogenicity); and  finally, an evaluation of risks for human health and the effects on the environment.
   
The Environmental Health Criteria series are published by the World Health Organization and hard copies can be obtained from the Office of Distribution and Sales, World Health Organization,1211 Geneva 27, Switzerland.

http://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html

Consulta pública sobre veinte posibles sustancias extremadamente preocupantes

La Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) ha publicado hoy sendas propuestas para calificar veinte sustancias químicas como sustancias extremadamente preocupantes (SEP) y, por tanto, posibles candidatas a la autorización.

Desde la última publicación hace seis meses, el número de expedientes ha pasado a ser más del doble. Las propuestas detalladas están publicadas en la página web de la ECHA. Se invita a las partes interesadas a enviar sus comentarios sobre las propuestas hasta el 13 de octubre de 2011.

Varios Estados miembros y la ECHA (a petición de la Comisión Europea) han presentado propuestas para calificar veinte sustancias químicas de extremadamente preocupantes (SEP). Cualquier persona que lo desee puede comentar estas propuestas durante los próximos 45 días. En la tabla adjunta se indican los nombres de las sustancias, las razones por las que se han propuesto como SEP y sus usos.

Los comentarios han de referirse fundamentalmente a las propiedades peligrosas que califican a estas sustancias químicas como SEP y a la identidad de la sustancia. Además, las partes interesadas pueden enviar comentarios e información complementaria sobre los usos, los tipos de exposición y la disponibilidad de sustancias o técnicas alternativas más seguras. Los autores de estos comentarios deben ser conscientes de que estos aspectos se estudiarán principalmente en la próxima fase del proceso (es decir, la selección de sustancias para la autorización), que comprenderá una nueva ronda de consultas públicas.

El Comité de los Estados miembros revisará estos comentarios en su búsqueda del consenso sobre la calificación de las sustancias propuestas como SEP y antes de que la ECHA incluya las sustancias acordadas en la lista de candidatas. Las sustancias incluidas en la lista de candidatas pueden ser autorizadas
Diecinueve sustancias han sido propuestas por sus graves efectos potenciales para la salud humana. Están clasificadas como carcinógenas o tóxicas para la reproducción. Además, una sustancia está propuesta como sustancia con un grado de preocupación equivalente, en virtud del artículo 57, letra f del Reglamento REACH, debido a que tiene propiedades que alteran el sistema endocrino y puede causar graves impactos ambientales.

Las propuestas para calificar dos de estas sustancias como SEP (fibras cerámicas refractarias de aluminosilicatos y fibras cerámicas refractarias de aluminosilicatos de zirconio) ya se habían presentado anteriormente y habían sido incluidas en la lista de sustancias candidatas en enero de 2010. Sin embargo, resultó que las definiciones de las sustancias incluidas en los expedientes del anexo XV que justificaban que estas fibras se calificasen como SEP eran demasiado limitadas para abarcar la composición de todos los tipos de fibras cerámicas refractarias que pueden encontrarse en el mercado europeo. Por tanto, las nuevas propuestas de SEP para estas fibras incluyen una definición más amplia de la sustancia con el fin de abarcar todos los tipos de fibras cerámicas refractarias que se utilizan en la UE.

Ya hay 53 sustancias en la lista de candidatas. La inclusión de una sustancia en esta lista acarrea nuevos requisitos de información para los proveedores de preparados y artículos que contengan dicha sustancia.


Ver la lista:
http://echa.europa.eu/doc/press/pr_11_20/pr_11_20_svhc_consultation_20110829_es.pdf

Xornada técnica de Control Banding en OurenseXORNADA TECNICA: Hixiene Industrial Inversa, un enfoque emerxente.

CENTRO DO ISSGA EN OURENSE

VENRES 30 DE SETEMBRO DE 2011

Xornada técnica sobre o control banding como novo enfoque  á hora de abordar a avaliación hixiénica do risco químico dentro da prevención de riscos laborais nas empresas.


PROGRAMA

10:00 Entrega de documentación.

10:15 Inauguración da xornada.
D. Angel López Álvarez. Xefe do Centro do ISSGA en Ourense.

10:30 Marco Normativo sobre axentes químicos.
Relator: Técnico do ISSGA.

11:00  As avaliacións cualitativas como método simplificado fronte o risco químico en hixiene industrial.
Relator: D. Miguel Martinez Losada, Técnico de Prevención, Químico, Xefe do Centro do ISSGA na Coruña.

12:30  O método do INRS para a avaliación simplificada de risco químico.
Relator: D. Miguel Martínez Losada, Técnico de prevención, Químico, Xefe do Centro do ISSGA na Coruña.

13:30 coloquio

14:00 clausura
Dna. Adela Quinzá-Torroja García. Directora xeral do ISSGA.

Para mais información e para inscripción ir a:

Control Banding for Nanotechnology Applications

Control banding (CB) strategies offer simplified solutions for controlling worker exposures to constituents that are found in the workplace in the absence of firm toxicological and exposure data.

These strategies may be particularly useful in nanotechnology applications, considering the overwhelming level of uncertainty over what nanomaterials present as potential work-related health risks and how these risks can be assessed and managed appropriately.

The CB Nanotool is a novel CB approach being used at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), by both experts and non-experts, to assess risks associated with nanotechnology operations and prescribe appropriate engineering controls. Recent publications on the CB Nanotool in the Annals of Occupational Hygiene and Journal of Nanoparticle Research have garnered much attention both nationally and internationally, and its risk level approach to risk management is being considered for numerous multidisciplinary applications.

go to:
http://controlbanding.net/Home.html

Sencillo folleto informativo sobre amianto en la construcción

El amianto o asbesto es un mineral de origen natural que se desmenuza en fibras. Debido a sus excelentes propiedades y su bajo coste fue muy utilizado en diferentes materiales a lo largo del siglo XX, tanto en la construcción, como en la industria textil, fabricación de medios de transporte o en numerosos productos y acabados industriales.
Debido a las enfermedades que puede producir, entre ellas el cáncer, en España está prohibido producirlo, usarlo y comercializarlo desde el año 2002.
Dada la altísima utilización del amianto en la construcción se debe suponer que todos los edificios construidos o reformados antes del año 2002 pueden contener materiales con este mineral.

El ISSGA publica un sencillo folleto informativo para trabajadores, al que se puede acceder en:
Riesgo por amianto en construcción

El ISSGA publica en su web diversa documentación sobre amianto, tanto sobre los riesgos como sobre las acciones preventivas, asi como sobre las obligaciones administrativas en España.
Información ISSGA sobre amianto

Importate riesgo de silicosis en la elaboración y mecanización de compactos de cuarzo

En el sector de la piedra natural (mármoles, granitos y compactos de cuarzo), corte, tallado y acabado de la piedra se ha detectado un incremento de casos de silicosis por inhalación de polvo con alto contenido de sílice cristalina (cuarzo) entre los trabajadores que mecanizan las tablas de compactos de cuarzo para encimeras de cocinas y baños fundamentalmente, así como entre los montadores que efectúan trabajos de ajuste en obra.

Los compactos de cuarzo aparecen en el mercado en los años 90 como alternativa a las piedras naturales. El Cuarzo compacto es un material atractivo y novedoso, adaptado a las últimas tendencias de decoración, en especial para cocinas y baños; que admite un gran gama de colores y con gran resistencia y dureza, aunque el calor le altera. Utilizado en sus inicios para la fabricación de encimeras, su uso se ha extendido a los revestimientos de paredes y suelos. Las ventajas que ofrece, le han convertido en un material muy demandado para la decoración del hogar, aunque su coste supone una limitación. En el último año parece que se está produciendo una disminución de la demanda en el sector, volviendo a productos tradicionales.

Los compactos de cuarzo están constituidos por una mezcla de cuarzo (aproximadamente el 95 % en peso), resina de poliéster, colorantes y aditivos y se presentan en el mercado en tablas de distintos espesores, según procedencia y marca.

En las operaciones de mecanizado de las tablas para la fabricación de las encimeras, revestimientos y pavimentos, y en los trabajos del montaje de estos, que suelen requerir cortes y retoques, se desprende polvo con alto contenido en cuarzo respirable, si no se utilizan medidas adecuadas de control.

En España se está desarrollando una intensa campaña por parte de las administraciones para corregir las exposiciones de riesgo en las empresas afectadas, desde que en  2007 se detectó el problema en varias comunidades.

Una información procedente de la Comunidad Valenciana, alertó sobre el incremento observado de casos de silicosis entre  trabajadores que mecanizan las tablas de compactos de cuarzo para fabricar encimeras de cocinas y baños, así como entre los montadores que efectúan trabajos de ajuste en obra. El documento refiere 12 casos diagnosticados desde 2003, uno de los cuales falleció por insuficiencia respiratoria en 2007, pertenecientes a 6 empresas.
Se trata de personas con edades comprendidas entra 26 y 63 años, 10 de ellos con menos de 50 años en el momento del diagnostico, que desempeñaban tareas de acabado en el centro de trabajo o de montaje en obra, cuyas exposiciones a sílice cristalina (cuarzo) no superaban en ningún caso los 7 años, siendo menores de 5 años para 6 de ellos.
Hay que recordar que estos son periodos inusualmente cortos para el desarrollo de una silicosis, lo que apunta a la existencia de concentraciones ambientales muy elevadas.
También en otras comunidades aparecieron situaciones similares.

La sílice todavía no está incluída en la tabla 2 del documento de Límites de exposición profesional para agentes químicos en España, donde aparecen los agentes carcinogénicos o mutagénicos, tampoco se incluye el cáncer de pulmón como enfermedad profesional asociada a la sílice cristalina en el Real decreto 1299/2006 donde se recogen el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. La IARC considera la sílice amorfa como cancerígeno tipo 3 desde 1997 y la sílice cristalina como tipo 1 por lo que hay pruebas suficientes en humanos para la carcinogenicidad de la sílice cristalina inhalada en forma de cuarzo o cristobalita de fuentes ocupacionales

Portal de situaciones de trabajo peligrosas del INSHT

Portal de situaciones de trabajo peligrosas

Este portal está orientado a ofrecer información de situaciones de trabajo peligrosas con fines preventivos.
En él se describirán situaciones de trabajo reales en las que se han producido o se pueden producir daños a la salud de los trabajadores, identificando los elementos más relevantes para su prevención, así como las medidas preventivas adecuadas.
Dado su carácter fundamentalmente divulgativo, se aporta información gráfica y técnica complementaria para facilitar la identificación del usuario con sus condiciones reales de trabajo y así poder aprovechar esa información para lograr un trabajo más sano y más seguro.
En la actualidad, el portal está dedicado especialmente a tres tipos de situaciones de trabajo, que constituyen tres subportales o bases de situaciones peligrosas específicas:

ACCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS (BINVAC)
SITUACIONES DE EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS (BASEQUIM)
SITUACIONES DE TRABAJO PELIGROSAS PRODUCIDAS POR LAS MÁQUINAS (BSTPMAQ)

El grupo de trabajo al que se le ha encomendado la elaboración de este portal, se encargará de ir actualizando progresivamente este portal, de modo que aporte la información necesaria para ayudar a identificar y conocer situaciones peligrosas y a adoptar las medidas preventivas convenientes.

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
La realización de este portal es fruto del trabajo de técnicos de las siguientes Organizaciones:
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de  de la Junta de Andalucía
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Cantabro de Seguridad y Salud en el Trabajo
Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia
Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral ISSGA
Instituto Navarro de Salud Laboral
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid
Instituto Riojano de Salud Laboral
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN

Jornada técnica sobre desamiantado en el Centro ISSGA de A Coruña: Procedimiento administrativo en la tramitación del registro RERA y los planes de trabajoEl ISSGA presenta su Jornada técnica "Amianto: rexistro RERA e plans de traballo" que se desarrollará el 23 de setiembre de 2001 en su Centro en A Coruña con el siguiente programa
10,00-10,15 Recepción e entrega da documentación

10,15-10,30 Presentación
D. Miguel Martínez Losada. Xefe do Centro ISSGA da Coruña

10,30-12,00 O procedemento administrativo na tramitación do rexistro RERA e os plans de traballo.
D. Francisco Javier Copa Rodríguez. Xefe do equipo técnico de Hixiene Industrial do Centro ISSGA da Coruña.

12,00-12,30 Descanso

12,30-13,30 Problemática do amianto na provincia da Coruña.
D. Francisco Javier Copa Rodríguez,. Xefe do equipo técnico de Hixiene Industrial do Centro ISSGA da Coruña.
D. Eugenio Suárez Pais. Técnico de prevención do Centro ISSGA da Coruña.

13,30-14,00 Coloquio e preguntas

14,00 Clausura

La Jornnada técnica tiene por objetivo actualizar los conocimientos prácticos para los profesionales y empresas que desarrollan trabajos de desamiantado.

Para mas información e inscripción ir a:
Xornada Amianto ISSGA A Coruña