ISSGA A Coruña. Jornada técnica "O xénero na prevención de riscos laborais. Riscos e efectos das condicións de traballo na maternidade

El ISSGA desarrolló la Jornada técnica "O xénero na prevención de riscos laborais. Riscos e efectos das condicións de traballo na maternidade" en su centro de A Coruña el 29 de setiembre de 2011, con asistencia de 130 expert@s en prevención de riesgos.

El programa fue:
- Presentación: José Rega Piñeiro. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA e presidente da Comisión permanente para a integración da igualdade nas políticas de PRL (CI).

 - PRL dende a perspectiva de xénero: marco normativo. Algúns datos estatísticos.
Relatora: Nieves Lorenzo Espeso. Xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro do ISSGA da Coruña e vogal da CI.

- A perspectiva de xénero na Estratexia PRL Galicia, 2011-2014 e no Plan ISSGA 2011. Avance dalgúns indicadores.
Myriam Garabito Cociña. Xefa de Sección de Analíses Clínicos do Centro do ISSGA de Lugo e vogal da CI.

 - Plans de igualdade nas empresas.
Relatora: Mª Elisa Fernández Pampillón. Xefa do Servizo da Unidade Administrativa de Igualdade. Secretaria Xeral. Consellería de Traballo e Benestar e vogal da CI.

-Directrices para a avaliación de riscos e a proteción da maternidade no traballo.
Relatora:Dolores Solé Gómez. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo Barcelona. INSHT

-Mesa redonda: Integración das políticas de igualdade en PRL.
Moderadora: Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA.
Mª Jesús Copa Arias. Xefa de Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía do ISSGA e secretaria da CI.
Mar López Fariña. Vogal da CI por UGT de Galicia.
Susana Martínez Sande. Vogal da CI polo SN de CC.OO.
Paula González Grueiro. Vogal da CI pola CIG.
Representante. Vogal da CI pola CEG.

Las ponencias de esta Jornada se pueden ver en la web del ISSGA