Xornada técnica de Control Banding en OurenseXORNADA TECNICA: Hixiene Industrial Inversa, un enfoque emerxente.

CENTRO DO ISSGA EN OURENSE

VENRES 30 DE SETEMBRO DE 2011

Xornada técnica sobre o control banding como novo enfoque  á hora de abordar a avaliación hixiénica do risco químico dentro da prevención de riscos laborais nas empresas.


PROGRAMA

10:00 Entrega de documentación.

10:15 Inauguración da xornada.
D. Angel López Álvarez. Xefe do Centro do ISSGA en Ourense.

10:30 Marco Normativo sobre axentes químicos.
Relator: Técnico do ISSGA.

11:00  As avaliacións cualitativas como método simplificado fronte o risco químico en hixiene industrial.
Relator: D. Miguel Martinez Losada, Técnico de Prevención, Químico, Xefe do Centro do ISSGA na Coruña.

12:30  O método do INRS para a avaliación simplificada de risco químico.
Relator: D. Miguel Martínez Losada, Técnico de prevención, Químico, Xefe do Centro do ISSGA na Coruña.

13:30 coloquio

14:00 clausura
Dna. Adela Quinzá-Torroja García. Directora xeral do ISSGA.

Para mais información e para inscripción ir a: