Ya está disponible el Libro de Siniestralidad Laboral de Galicia del 2010.

Libro de Sinistralidade Laboral de Galicia 2010
Data de publicación 08/07/2011
Ademais do formato papel e no CD incluído no mesmo, está a disposición ol ibro dende a web en formato pdf para súa libre descarga en:
Siniestralidad laboral en galicia 2010

Inclúe a contabilidade dos accidentes de traballo, cun epígrafe específico para os accidentes mortais, e das enfermidades profesionais, a variación interanual dos accidentes dos últimos dez anos e un capítulo para os índices de incidencia sectoriais por provincias.