Informe de situación dos polígonos empresariais galegos respecto da Seguridade e Saúde Laboral e da súa capacidade de xestionarse e emerxencias

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral da Xunta de Galicia (ISSGA) e a Federación Galega de Parques Empresariais (FEGAPE) colaboraron estreitamente na elaboración deste informe de situación dos polígonos empresariais galegos respecto da Seguridade e Saúde Laboral e da súa capacidade de xestionarse e actuar ante unha emerxencia.
O obxectivo que impulsou este proxecto foi a creación dunha ferramenta de consulta que achegue unha visión da situación actual e sexa o apoio para a formulación de solucións de cara a paliar as deficiencias detectadas nos polígonos industriais


ver el estudio