Ya disponibles las ponencias de la Jornada técnica: Prevención de riesgos en el sector forestal en el Centro ISSGA de A Coruña

acceder a las ponencias de la Jornada

Día 19 de Junio de 2012Siniestralidade Laboral no Sector Forestal de Galicia e da provincia de A Coruña
Relatora: Dna. Esther Varela Cerdeira
Técnica de seguridade e saúde saboral – ISSGA Coruña

Regulamentación no Sector
Relator: D. Santiago García Sánchez
Decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia. Enxeñeiro Técnico Forestal e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

Riscos no sector forestal
Relator: D. Martín Barrasa Rioja
Profesor da Universidade de Santiago de Compostela – Escola Politécnica Superior de Lugo
Departamento de Enxeñaría Forestal

11:00 – 11:40 h.- Características e utilización da maquinaria forestal
Relator: D. Máximo Antonio Dugo Patón
Profesor da Universidade de Santiago de Compostela – Escola Politécnica Superior de Lugo
Departamento de Enxeñaría Forestal


12:00 – 12:45 h.- A planificación e organización dos traballos en montes
Relator: D. José Ángel González Ríos
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais – Confemadera  Galicia

12:45 – 13:30 h.- O emprego da motoserra, tráctel e desbrozadora manual
Relator: D. Vicente Mansó Fuentefria
Enxeñeiro Agrónomo - Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

13:30 h.- Coloquio

13:55 – 14:30 h.- Demostración práctica do uso da motoserra e do tráctel.
Relator: D. Vicente Mansó Fuentefria
Enxeñeiro Agrónomo - Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais