Jornada técnica sobre comunicación de sospechas de enfermedades profesionales en el Centro ISSGA de A Coruña

El  28 de octubre de 2011 se celebró en el Centro  ISSGA de A Coruña la jornada técnica sobre "Comunicación de sospechas de enfermedades profesionales".

PROGRAMA
10.00 - 10.15 PRESENTACIÓN.
Propostas de colaboración do ISSGA coa autoridade sanitaria.
Adela Quinzá-Torroja García. Directora do ISSGA.

10.15 - 10.45 SAÚDE LABORAL E SAÚDE PÚBLICA.
Relatora: Montserrat García Gómez . Xefa da Área de Saúde Laboral. Subdirección Xeral de Sanidade Ambiental e Saúde Laboral. Dirección Xeral de Saúde Pública e Sanidade Exterior. Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade.

10.45 - 12.00 NOVAS PERSPECTIVAS PARA A MEDICINA DO TRABALLO . RD 843/2011, do 17 de xuño, no que se establecen os criterios básicos sobre a organización de recursos para desenvolver a actividade sanitaria dos servizos de prevención .
Relatora: Nieves Lorenzo Espeso. Xefa do Equipo Técnico de Medicina Laboral da Coruña. ISSGA.

12.00 - 12.30 DESCANSO

12.30 - 13.00 ESTRATEXIA DA DIRECCIÓN XERAL DE INNOVACIÓN E XESTIÓN DA SAÚDE PÚBLICA (DXIXSP): PROXECTO DE SAÚDE LABORAL.
Relatora: Isabel González García. Médica Especialista en Medicina do Traballo. Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública. Consellería de Sanidade.

13.00 - 13.45 SISTEMA PARA A VIXILANCIA E COMUNICACIÓN DAS POSIBLES ENFERMIDADES PROFESIONAIS NA COMUNIDADE VALENCIANA.
Relator: Valentín Esteban Buedo. Xefe de Servizo de Saúde Laboral. Dirección Xeral de Investigación e Saúde Pública. Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana

13.45 COLOQUIO e CLAUSURA.